Aktualności,

Zawieszenie działalności Ambasady RP w Syrii

27.7.12 Anonimowy 0 Comments

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o czasowym zawieszeniu z dniem 27 lipca 2012 r. – do odwołania - działalności Ambasady RP w Damaszku, łącznie z Sekcją Interesów Stanów Zjednoczonych. Wszyscy polscy dyplomaci bezpiecznie opuścili Syrię i wkrótce powrócą do Polski.

Decyzję podjęto z powodu dramatycznie zaostrzającego się kryzysu wewnętrznego w Syrii skutkującego pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa oraz brakiem możliwości dalszego wykonywania powierzonych zadań przez polskich dyplomatów, w obliczu realnych, wiarygodnie potwierdzonych zagrożeń.

Od stycznia 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało do Polaków przebywających w Syrii o rozważenie wyjazdu z tego kraju dostępnymi środkami transportu. Obecnie MSZ stanowczo ponawia ten apel - podkreślając, iż wszystkie polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne w regionie otrzymały instrukcje udzielenia obywatelom polskim przybywającym z Syrii wszelkiej możliwej pomocy. Ponadto MSZ pragnie przypomnieć, iż obywatele RP mogą – na podstawie art. 23 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – w sytuacjach nadzwyczajnych zwracać się o pomoc do urzędu konsularnego dowolnego państwa członkowskiego UE nadal działającego w Damaszku. Zostaną oni również objęci ewentualnymi nadzwyczajnymi unijnymi działaniami ewakuacyjnymi na analogicznych zasadach jak obywatele innych państw UE.

0 comments: