Krzysztof Moczulski,

LOT najbardziej punktualną linią lotniczą

24.7.23 mm 0 Comments


Polskie Linie Lotnicze LOT osiągnęły najlepszy wynik pod względem punktualności wśród europejskich przewoźników w pierwszym półroczu 2023.

 
Zgodnie z raportami Cirium Polskie Linie Lotnicze LOT znalazły się na pierwszym miejscu wśród najbardziej punktualnych europejskich przewoźników w pierwszym półroczu 2023 r. z punktualnością na poziomie 87,02% przy zrealizowanych 46,5 tys. rejsów. 

- Coraz więcej pasażerów wybiera LOT jako preferowanego przewoźnika w rejsach z przesiadką w Warszawie. Dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że o jakości naszych usług świadczy nie tylko komfort zapewniany na pokładzie, ale też punktualność wykonywanych operacji. Pierwsze miejsce LOT-u w zsumowanym półrocznym zestawieniu rankingów Cirium to efekt pracy całego sztabu specjalistów i partnerów odpowiedzialnych za codzienną realizację operacji lotniczych. Dzięki ich pracy i pasji osiągnęliśmy ten sukces – powiedział Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. 

W półrocznym zestawieniu narodowy przewoźnik wyprzedził Austrian Airlines (86,03% przy ponad 52 tys. operacji) oraz hiszpańską Iberię (85,42% przy 82 tys. operacji). PLL LOT pozycję lidera wypracował między innymi dzięki efektywnemu zaplanowaniu siatki połączeń. 


- Zaplanowanie optymalnej siatki połączeń to szereg procesów wymagających koordynacji ze wszystkimi służbami operacyjnymi zaangażowanymi w późniejszą realizację rejsów. Wpływa na wszystkie aspekty operacji lotniczych – personel realizujący rejsy, obsługę naziemną, techniczną, planowanie przydziału samolotów do rejsów i wiele innych. Silna pozycja LOT-u w Europie wynika nie tylko z konkurencyjnej siatki połączeń bezpośrednich i możliwości przesiadkowych, ale również z dobrej współpracy z partnerami oraz skutecznego działania zespołu operacyjnego. Przy planowaniu rozkładu rejsów godzimy kwestie handlowe z efektywnością operacyjną – wyjaśnił Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT. 

Odprawienie każdego z pasażerów na ponad 46,5 tysiąca rejsów wymaga codziennego zaangażowania ponad 1 000 pracowników i współpracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. Wśród nich są Załogi, Centrum Kontroli Operacyjnej, kierownicy zmiany na lotnisku, Maintenance Control Centre, agenci handlingowi, pracownicy obsługi naziemnej oraz szereg osób, na co dzień niewidocznych, bez których pracy osiągnięcie pozycji lidera w zestawieniu najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie nie byłoby możliwe.

0 comments: