Ciekawostki,

Kartę EKUZ wyrobisz na lotnisku Okęcie

22.12.22 mm 1 Comments

Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył na warszawskim Lotnisku Chopina punkt obsługi klientów. Można w nim bezpłatnie, w ciągu zaledwie kilku minut, po potwierdzeniu uprawnień, otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W punkcie można również uzyskać informacje o zasadach leczenia w państwie, do którego podróżujemy.


– Podróżni na lotnisku mają zwykle mało czasu. W pośpiechu zapominają często o ważnych rzeczach, takich jak na przykład Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która pozwala korzystać z opieki medycznej między innymi w państwach Unii Europejskiej. Dlatego wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia uruchamiamy na Lotnisku Chopina specjalny punkt, w którym taką kartę będzie można szybko wyrobić – mówi Stanisław Wojtera, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.
 
 
– Uruchomienie punktu obsługi klientów na Lotnisku Chopina jest kolejnym krokiem w realizacji strategii rozwoju NFZ. Konsekwentnie dążymy do bycia jak najbliżej naszych klientów. Mamy już sieć stacjonarnych punktów obsługi w oddziałach i delegaturach NFZ. Teraz otwieramy się na nowe możliwości dotarcia do klientów, stąd powstał punkt obsługi na lotnisku w Warszawie. Dla podróżnych oznacza to m.in. możliwość wyrobienia karty EKUZ tuż przed wylotem, w ostatniej chwili. Dzięki tej karcie podróżni mogą czuć się bezpieczniej, ponieważ ułatwia ona korzystanie z publicznego systemu ochrony zdrowia w całej Unii Europejskiej, państwach EFTA i Wielkiej Brytanii – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.


Gdzie znajduje się punkt obsługi klientów NFZ na Lotnisku Chopina?


Punkt obsługi klientów NFZ mieści się w hali odlotów, w górnej części, niedaleko wejścia C, przy strefie kontroli bezpieczeństwa.
Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.


Po kartę EKUZ, profil zaufany i zdrową dietę od NFZ


W punkcie NFZ na lotnisku Chopina można przede wszystkim otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Bezpłatnie, w ciągu kilku minut. Wystarczy wypełnić krótki i prosty formularz, następnie karta jest drukowana i wydawana od razu na miejscu.

Oprócz wydania karty EKUZ, doradcy NFZ:
•    potwierdzą profil zaufany, czyli elektroniczną tożsamość, który umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu
•    pomogą w wypełnieniu ankiety w programie Profilaktyka 40 Plus
•    zachęcą do trwałej zmiany nawyków żywieniowych dzięki portalowi Diety NFZ
•    podpowiedzą, z których programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
można skorzystać.


Co to jest EKUZ?


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) i w Wielkiej Brytanii. W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza, lub hospitalizacji za granicą.

Podróżujący, który ma EKUZ, skorzysta z pomocy medycznej na identycznych prawach,
które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego wyjeżdża.

Dzięki karcie EKUZ mamy prawo do leczenia:
•    niezbędnego i nieplanowanego,
•    w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
•    na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa.


Jak długo EKUZ jest ważna i ile kosztuje?


•    Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na 3 lata.
•    Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do ukończenia 18. roku życia.
•    EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn, będzie ważna 20 lat.

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne.
 
źródło lotnisko-chopina.pl

1 komentarz: