EUROPA,

Wjazd do Unii za 7 euro

30.6.22 mm 0 Comments

System ETIAS, który w Unii Europejskiej ma obowiązywać w 2023 roku zakłada, że osoby podróżujące spoza UE za wjazd na jej teren będą musiały wnieść opłatę 7 euro.European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), czyli europejski system informacji o podróży i zezwoleń na podróż, to elektroniczny system wjazdu do Unii Europejskiej, mający funkcjonować od maja 2023 roku. Obejmie on obywateli krajów spoza Unii, którzy zamierzają pozostać na jej terytorium bez konieczności posiadania wizy. Podróżni będą mogli wjeżdżać do krajów strefy Schengen w celach służbowych lub turystycznych przez okres do 90 dni. W ciągu tych 90 dni odwiedzający nie będą mogli pracować ani uczyć się, ale będą mogli angażować się w działalność biznesową i turystyczną. Umożliwi również podróżowanie do krajów Schengen w celach medycznych i tranzytowych.
Zarządzanie tym, kto wkracza na granice UE, podyktowane jest bezpieczeństwem związanym z terroryzmem i kryzysem migracyjnym.
 
ETIAS jako w pełni elektroniczny system autoryzacji podróży będzie gromadził, śledził i aktualizował niezbędne informacje dotyczące odwiedzających. W założeniu jest odpowiednikiem amerykańskiego systemu ESTA (Electronic System for Travel Authorization)


0 comments: