Jerozolima - Bazylika Grobu Świętego

30.3.14 Anonimowy 1 Comments

Bazylika Grobu Świętego, najcenniejszy być może, a zarazem jeden z najbardziej kontrowersyjnych kościołów w chrześcijaństwie, mieści pod jednym dachem miejsca ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa.

  

Miejsce to zostało ponownie odnalezione w rogu zachodniego forum w mieście Hadriana - Aelia Capitolina, przez Królową Helenę, matkę Konstantyna. Cesarz Konstantyn zburzył świątynię i na jej miejscu wybudował ogromną bazylikę, która została poświęcona w roku 326., w dniu Wielkanocy.

W następnym stuleciu kościół został częściowo przebudowany przez cesarza Justyniana, pozostając nietkniętym aż do 1009 r., kiedy to szalony kalif Hakim zniszczył go prawie doszczętnie. Mnich Robert naprawił kościół, ale kiedy krzyżowcy przybyli do miasta, około roku 1099, kościół został odbudowany do połowy swych oryginalnych rozmiarów i takim pozostał do dnia dzisiejszego.


Ewangelia Św. Marka, rozdział 15


22 I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada : miejsce Trupiej Głowy.
23 I dawali mu pić wino z mirrą i nie przyjął.
24 A ukrzyżowawszy go, podzielili szaty jego, rzucając o nie los, co kto ma wziąć.


25 A była trzecia godzina, i ukrzyżowali go.
26 I był tytuł winy jego napisany: KRÓL ZYDOWSKI.
27 A z nim ukrzyżowali dwóch łotrów, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.
28 I wypełniło się Pismo, które mówi : "I ze złoczyńcami został policzony."
29 A przechodzący bluźnili mu, kiwając głowami swymi i mówiąc : Hej ty, co rozwalasz świątynię i w trzech dniach znowu ją budujesz!
30 Wybaw samego siebie, zstępując z krzyża.
31 Podobnież i najwyżsi kapłani z doktorami, szydząc, jeden do drugiego mówili : Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może!
32 Chrystus, Król izraelski, niechże teraz zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. I ci, którzy z nim byli ukrzyżowani, lżyli go.


33 A gdy przyszła godzina szósta, zaległy całą ziemię ciemności aż do godziny dziewiątej.
34 A o dziewiątej godzinie zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: "Eloi, Eloi, lamma sabachtani" co się wykłada: "Boże mój, Boże mój! Czemuś mnie opuścił?"
35 A niektórzy z około stojących słysząc to, mówili: Oto Eliasza woła.
36 Jeden zaś przybiegł, i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc : Poczekajcie, patrzmy czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć.
37 Lecz Jezus, wydawszy głos wielki, skonał.
38 A zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od wierzchu aż do dołu.
39 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, skonał, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym.


Ewangelia Św. Jana, rozdział 19

38 Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
39 Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.
40 Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.
41 A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo.
42 Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.

źródło goisrael.pl
fot. tour.jerusalem.muni.il

[mappress mapid="287"]

1 komentarz: