Gdynia: powstaje szlak turystyczny "Fortyfikacje Gdyni i okolic"

24.3.14 Anonimowy 0 Comments

Pośród licznych tradycyjnych produktów turystycznych Gdyni, którymi niewątpliwie są plaże, okręty - muzea Dar Pomorza i ORP Błyskawica, Akwarium Gdyńskie, tramwaj wodny na Hel,  wizyty wielkich statków pasażerskich czy też tak głośne wydarzenia jak Festiwal Filmów Polskich czy Opener, flagowymi okrętami", które wyróżniają miasto oryginalnością i atrakcyjnością  są  turystyczne szlaki turystyki kwalifikowanej - dla koneserów.  Z roku na rok przybywają nowe. Wiosna jest porą, gdy pragnienie wyjścia w teren, odkrywania uroków przyrody i tajemnic reliktów historii jest szczególnie silne. Gdynia  zaprasza wraz z nadejściem wiosny na swoje szlaki, wśród których jest całkiem nowy  - wiodący przez historyczne fortyfikacje!

Miasto Gdynia, z inicjatywy pasjonatów eksploracji podziemnej, stworzyło projekt trasy turystycznej poświęconej obiektom militarnym i fortyfikacjom. Prezentacja szlaku Fortyfikacje Gdyni i Okolic odbyła się 22 marca 2014 r.

http://youtu.be/5hKv5sYFQhg

Od czasów poprzedzających II wojnę światową Gdynia jest główną bazą Polskiej Marynarki Wojennej. Z krótką przerwą, na czas okupacji, kiedy to niemiecka marynarka wojenna uczyniła ją jedną ze swoich większych baz na Bałtyku. Zarówno przed wojną, w czasie wojny jak i po jej zakończeniu wznoszono tu liczne budowle obronne: baterie nadbrzeżne i przeciwlotnicze, schrony dla wojska i ludności, a także obiekty zaplecza umożliwiające funkcjonowanie garnizonu.

Trasa poświęcona obiektom militarnym i fortyfikacjom obejmuje 13 punktów i biegnie od schronu na urządzenia techniczne z czasów II wojny światowej przy ul. Orłowskiej 1 do Kapitanatu Portu:

1.  Schron na urządzenie techniczne z czasów II wojny światowej (ul. Orłowska 1)
Niewielki schron z jednym pomieszczeniem. Dwa identyczne obiekty znajdują się na terenie Portu Wojennego na Oksywiu, do schronu przy ul. Orłowskiej. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka nie można.

2. Zespół schronów Stanowiska Dowodzenia 32. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej
(Kępa Redłowska) utworzony w 1955 r.
Bunkier obserwacyjny zsunięty z klifu, dwukondygnacyjny schron dowodzenia oraz elektrownia. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka (wchodząc do fortyfikacji poruszamy się powoli, koniecznie trzeba mieć silne źródło światła, należy zachować szczególną ostrożność - eksploracja fortyfikacji może być niebezpieczna i wiąże się z ryzykiem).

3. Budynki koszarowe 2 Morskiego Pułku Strzelców z 1937 r. (obecnie, od 1957 r. Szpital Morski PCK w Redłowie)
Dostęp do obiektu bezpośredni to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka (wchodząc do fortyfikacji poruszamy się powoli, koniecznie trzeba mieć silne źródło światła, należy zachować szczególną ostrożność - eksploracja fortyfikacji może być niebezpieczna i wiąże się z ryzykiem).

4. Zespół fortyfikacji 11 Baterii Artylerii Stałej (Kępa Redłowska)
Była pierwszą ze zbudowanych po wojnie baterii artylerii nadbrzeżnej. Obecnie to trzy działa na betonowych fortach oraz jeden fort zsunięty z klifu. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka (wchodząc do fortyfikacji poruszamy się powoli, koniecznie trzeba mieć silne źródło światła, należy zachować szczególną ostrożność - eksploracja fortyfikacji może być niebezpieczna i wiąże się z ryzykiem).

5.  Schron tunelowy dla załogi Gestapo (zbocze Kamiennej Góry).
Posiadał własne ogrzewanie i miejsca do spania. Obiekt unikatowy w skali kraju. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka (wchodząc do fortyfikacji poruszamy się powoli, koniecznie trzeba mieć silne źródło światła, należy zachować szczególną ostrożność - eksploracja fortyfikacji może być niebezpieczna i wiąże się z ryzykiem).

6.  Muzeum  Marynarki Wojennej.
Powstało w 1953 r. Ekspozycja pod dachem i plenerowa. Nowy budynek od 2012 roku. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka.
 
7. ORP Błyskawica najstarszy na świecie zachowany niszczyciel. W służbie od 1937 r. W 1947 r. wrócił do Polski. Od 1976 r. pełni funkcję okrętu-muzeum. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka.

8. Budynek Dowództwa Marynarki Wojennej (obecnie Centrum Operacji Morskich)
Przed wojną siedziba Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska". Obiekt dostępny tylko z zewnątrz.

9. Szczelina przeciwlotnicza na Placu Kaszubskim z wejściem przy pomniku Antoniego Abrahama.
Obiekt dostępny tylko z zewnątrz. Obecnie zasypany. Część szczeliny wykorzystana.
Schron przeciwlotniczy w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego z 1935 r. przy ul. Chrzanowskiego 14 
10. Schron przeciwlotniczy pod budynkiem mieszkalnym (ul. Chrzanowskiego 14)  dla 108 osób. Oryginalne wyposażenie z lat 30.: unikatowe oprawy oświetleniowe na napięcie 220V oraz 12V, komora z urządzeniami filtrowentylacyjnymi, drzwi ochronno-hermetyczne. Dostępny tylko w soboty po uzgodnieniu z Panią prezes Wspólnoty Mieszkaniowej Monika Kwiatkowska 604 830 25.


Nadziemny schron przeciwlotniczy z 1938 r. przy Urzedzie Morskim11. Schron z dachem spadzistym (przy Urzędzie Morskim)
Unikat w skali kraju, jedyny schron z dachem spadzistym. Przedwojenne wyposażenie. Połowa obiektu to magazyn Urzędu Morskiego. Obiekt dostępny w dni robocze po uzgodnieniu pod nr tel. 58 355 34 90 (Pan Naczelnik Andrzej Melcher).

12. Schron typu T-750 (ul. Polska Rondo Karlskrona) Luftschutz Hochbunker T-750 z 1943 r. Strop warstwowy 3,5 m. Jedyny w Europie w gotowości eksploatacyjnej: ujęcie wody, generatory prądu, sala sztabowa, centrum łączności, kotłownia, urządzania filtrowentylacyjne. Obiekt dostępny
 po uzgodnieniu: Józef Lis 58 621 50 40.

Nadziemny schron przeciwlotniczy typu T-750 z czasów II Wojny Światowej ul. Polska, róg Chrzanowskiego
 
13. Kapitanat Portu - widok na Port Wojenny Oksywie. Baza 3 Flotylli MW. Widoczne 3 Flakturmy: Anton, Berta, Cäsar. Miejsce ukrycia kompanii szkolnych U-bootów. Inne takie obiekty tylko w Bergen. Obiekt trudnodostępny. Pozwolenie na wejście Portu Wojennego tylko dla obywateli RP, zgodę wydaje Komendant Portu Wojennego (Rondo Bitwy pod Oliwą).

Okładka publikacji „Fortyfikacje Gdyni i okolic - mapa turystycznaPonadto Miasto Gdynia opracowało publikację „Fortyfikacje Gdyni i okolic - mapa turystyczna".

Poświęcona jest ona licznym obiektom militarnym i fortyfikacjom znajdującym się na terenie Gdyni oraz w jej najbliższej okolicy. Mapa znajdująca się na awersie ukazuje Gdynię i okolice z uwzględnieniem obiektów historycznych. Na rewersie pokazane są w większej skali obszary strategicznych skupisk obiektów militarnych: Oksywie, Babie Doły, Redłowo, Kolibki.
Wydawnictwo zawiera także krótkie opisy obiektów (czas powstania, pochodzenie, opis uzbrojenia lub szczegółów technicznych).

Treść publikacji opracowana została na podstawie badań archiwalnych i terenowych oraz danych obiektów militarnych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków,  w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wydawnictwo przygotowane jest w wersji dwujęzycznej - polsko-angielskiej.

Wejście do przedsionka nadziemnego schronu przeciwlotniczego typu T-750

Sala sztabowa nadziemnego schronu przeciwlotniczego typu T-750

Generatory prądu w nadziemnym schronie przeciwlotniczym typu T-750

Filtropochłaniacze FP-100, oczyszczajace powietrze z pyłu radioaktywnego oraz substancji toksycznych

Automatycznie otwierana wywiewna klapa schronowa WKS-150, wypuszczająca zużyte powietrze na zewnątrz schronu

Biuro Komendanta Międzyzakładowej Formacji Obrony Cywilnej

źródło gdynia.pl

0 comments: