Accor,

Zarządzania podróżami służbowymi - trendy na rynku korporacyjnym

28.6.13 Anonimowy 0 Comments

Grupa Hotelowa Orbis wspólnie ze swoim partnerem strategicznym firmą Accor  przeprowadziła pionierskie, ogólnopolskie badanie dotyczące trendów na rynku korporacyjnym w zakresie zarządzania podróżami służbowymi. Próba objęła 300 respondentów (N=300), z czego  60% stanowiły osoby podróżujące (top management, managerowie wyższego i niższego szczebla), 40% osoby organizujące podróże (asystent/ka managementu, działy HR, koordynatorzy i pracownicy wsparcia sprzedaży). Badanie jest reprezentatywne i ma charakter jakościowy.


- Grupa Hotelowa Orbis to lider w dziedzinie hotelarstwa na polskim rynku. Zarządzamy  60. obiektami w 25. miastach w Polsce i 2. hotelami na Litwie. Jako firma wyznaczająca standardy musimy lepiej rozumieć rynek, jak i naszych klientów. Szczególnie biorąc pod uwagę tempo zmian jakie zachodzą w naszym biznesie spowodowane m.in. globalizacją, rozwojem technologii na nieznaną wcześniej skalę czy rosnącą konkurencją - powiedział David Henry - Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i Dystrybucji na Polskę i kraje bałtyckie w Grupie Hotelowej Orbis.


Rodzaj badania


W raporcie skupiono się na podróżach służbowych  typu: CORPO. Odpowiednio w badaniu 35% stanowiły firmy duże, 35% średnie, 25% małe i 5% mikro (zgodnie z terminologią SME stosowaną w ramach EU). Każda z badanych firm musiała spełniać podstawowe kryterium: minimalna liczba noclegów w skali roku powinna wynosić 100 lub więcej.


Badanie miało charakter  wywiadów jakościowych ustrukturyzowanych, z czego 80% stanowiły wywiady osobiste, 14% - wywiady telefoniczne, 6% - wywiady elektroniczne. Poddano badaniu 31 sektorów, w tym: administrację publiczną, architekturę i budownictwo, banki i finanse, kulturę, turystykę, rekreację i sport, energetykę i elektronikę, FMCG, Internet, media i multimedia, handel i sprzedaż, hotele i restauracje, inżynierię, technologię chemiczną, logistykę, mechanikę, metalurgię, medycynę, farmację, motoryzację, naukę i edukacje, nieruchomości, pojazdy i transport, prawo, produkcję, reklamę, rolnictwo i żywienie, telekomunikację i informatykę, ubezpieczenia oraz fundusze emerytalne i włókiennictwo.


Kto i przy użyciu jakich narzędzi podejmuje decyzje?


W 43% spośród badanych firm za budżet związany z podróżami służbowymi odpowiadają: zarząd, prezes (40%), kierownik działu (20%), dział administracji (18%), dyrektor generalny (16%), dyrektor finansowy (12%) i dział HR (4%). Co może budzić zainteresowanie to fakt, że u pozostałych 57% respondentów, w firmie nie ma wydelegowanej osoby odpowiedzialnej za tą działaność.


66 spośród 300 badanych firm potwierdziło używanie TMC (ang. Travel Management Companies) do organizacji wyjazdów CORPO, a 23 zadeklarowały chęć skorzystania z usług pośrednika w najbliższej przyszłości. Usługi jakie najchętniej respondenci chcieliby zlecać zewnętrznym podmiotom to: kupno biletów lotniczych (32%) i rezerwacja hoteli (30%).


Respondenci podali, że najchętniej stosowanym narzędziem do dokonywania rezerwacji są: platformy rezerwacyjne (36%),  kontakt telefoniczny z recepcją hotelową (35%), i TMC (20%). Narzędzia te zostały wskazane przede wszystkim ze względu na: oszczędność czasową (51%), komfort (46%), potrzebę kontaktu z drugą osobą (31%), minimalizacja kosztów (24%).


Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że większość z przebadanych firm nie posiada rozbudowanej polityki w zakresie zarządzania podróżami służbowymi. Ograniczają się one do podstawowych kryteriów współpracy w zakresie CORPO (54%). Zazwyczaj kwota przeznaczana na pobyt w hotelu wynosi 350 - 500 złotych (100 EUR) za noc - tak wskazało 31% respondentów. Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że aż 53% firm nie posiada listy rekomendowanych hoteli.

Potrzeby i oczekiwania względem hotelu


75%  respondentów wskazało, że  50% wszystkich rezerwacji w obszarze CORPO dokonywanych jest
w sieciach hotelarskich. Wynik ten pokazuje, że sieci hotelarskie są postrzegane jako synomim odpowiednich standardów, wiarygodności i godnych zaufnia.


Jeśli chodzi o potrzeby związane z oferowanymi usługami przez hotel, do najczęściej wymienianych należy: lokalizacja i interesujące otoczenie, tak podało 61% badanych. Smaczne jedzenie, „domowe śniadania” wskazała ponad połowa respondentów, a dostęp do bezprzewodowego Internetu WiFi 49%. Jeśli chodzi
o najczęściej wybierane dodatkowe usługi, badani wskazywali na usługę gastronomiczną  (52%), parking samochodowy (39%) i  wynajęcie sal konferencyjnych (29%).


Biorąc pod uwagę sferę bardziej emocjonalną niż funkcjonalną, na pozytywne skojarzenia z daną marką
wpływa najbardziej smaczne i świeże jedzenie, co zadeklarowało aż 69% osób, pełen komfort, bycie wyjątkowo i indywidualnie traktowanym (59%), wysoki poziom standardu obsługi przez personel (57%)
i odpowiedni komfort snu (56%).


Najcześciej podawanym argumentem wyboru obiektów Grupy Hotelowej Orbis i jej partnera strategicznego Accor jest gwarantowany standard (63%), a także rozpoznawalność marki na rynku (41%).


Jaka będzie przyszłość turystyki biznesowej?


Turystyka biznesowa będzie się rozwijać w kierunku spersonalizowanych usług dla biznesu, przykładem mogą być specjalne wydzielone strefy typu business lounge oferujące dodatkowe udogodnienia podróżującym menedżerom. Ze względu na silny trend poszukiwania autentyczności i „domowości” w czasie służbowej podróży oraz praktykowania zdrowego stylu życia przez badanych, respondenci w przyszłości wybiorą miejsca, które postawią na indywidualną i wysoko jakościową obsługę, zdrową żywność oraz zapewnią im możliwość uprawiania sportu i rekreacji po intensywnym dniu pracy.


Respondenci oczekują większej personalizacji w miejsce mniejszej masowości (41%), dobrej kawy na śniadanie (38%), profesjonalnej obsługi (31%) oraz podziału na strefy business/leasure (29%).

Raport został przygotowany na zlecenie Orbis S.A. przez firmę badawczą SANA Consulting.

0 comments: