cena paszportu,

Zasady wydawania paszportów

27.12.12 Anonimowy 0 Comments

Wniosek o paszport złożymy i gotowy dokument odbierzemy w najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym. Teraz wniosek o paszport składamy w urzędzie, ze względu na miejsce zameldowania.


Ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, która reguluje te kwestie, została opublikowana 17 grudnia br. w Dzienniku Ustaw.
Od 17 stycznia 2013 r., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie będziemy musieli jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania. Będziemy mogli go złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w
miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument. Obecnie dokumenty paszportowe wydawane są przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
Nowością jest możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokument w nagłych przypadkach, związanych ze swoją pracą (na przykład nieplanowana wcześniej podróż służbowa). Teraz o taki paszport mogą ubiegać się m.in. osoby, które utraciły dokument paszportowy podczas podróży, czy w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

Dodatkowe informacje o paszportach

  • Gdzie można złożyć wniosek o paszport i odebrać gotowy dokument?

Wniosek o paszport i paszport tymczasowy będzie można złożyć w dowolnym wydziale
paszportowym urzędu wojewódzkiego na terenie całego kraju, bez względu na miejsce
zameldowania. Gdy przebywamy za granicą, taki dokument możemy otrzymać za
pośrednictwem konsulatu.

  • Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać paszport?

Aby otrzymać paszport należy w wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego złożyć
wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, jedną kolorową fotografię
spełniającą wymogi biometrii, a także dowód uiszczenia opłaty paszportowej lub
przedstawić do wglądu dokument uprawniający do ulgi lub zwolnienia z opłaty.
Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście, z wyjątkiem wydania paszportu m.in.
osobie małoletniej – wówczas składają go rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.
Gotowy paszport odbiera się osobiście w wydziale paszportowym, w którym został
złożony wniosek. Przy odbiorze dokumentu przedstawia się także dotychczas posiadany
paszport, w celu jego anulowania.

  • Jak otrzymać paszport za granicą?

Aby otrzymać polski paszport za granicą, należy - jak dotychczas - zgłosić się do
polskiego konsula i złożyć dokumenty, o których mowa powyżej.

  • Ile kosztuje wydanie paszportu w kraju?

Opłata za wydanie paszportu ważnego 10 lat wynosi 140 zł. Natomiast m.in. emeryci,
renciści, osoby niepełnosprawne, uczniowie od 13. roku życia i studenci, a także osoby
przebywające w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczych, czy korzystające
z pomocy społecznej – za paszport z 50% ulgą zapłacą 70 zł. Małoletnim do 13. roku
życia paszport jest wydawany za opłatą wynoszącą 30 zł.
Za paszport nie płacą osoby, które m.in. mają ukończone 70 lat.
Za paszport tymczasowy zapłacimy 30 zł.

  • Ile wynosi czas oczekiwania na paszport?

Czas oczekiwania na paszport w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

  • Co warto jeszcze wiedzieć?

Paszport wydawany jest na jedną osobę. Paszport jest ważny 10 lat od daty wydania dla
osób powyżej 13 roku życia, a 5 lat dla dzieci do 13 roku życia.
Natomiast paszport tymczasowy jest ważny nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy

źródło msw.gov.pl 

0 comments: