filmowanie,

Nowe przepisy porządkowe na Lotnisku Chopina

4.10.12 Anonimowy 0 Comments

Na Lotnisku Chopina w Warszawie obowiązują nowe przepisy porządkowe wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na krajowych lotniskach zostały  uporządkowane i ujednolicone.Od 2 października obowiązuje rozporządzenie z 4 września b.r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1023) określa przede wszystkim katalog działań zabronionych na terenie portu lotniczego. Poza oczywistymi i powszechnie znanymi zakazami, dotyczącymi np. pozostawiania bez opieki bagażu czy parkowania samochodów przed terminalem, pojawiło się kilka zastrzeżeń, które dotychczas obowiązywały wyłącznie w Zarządzeniu dyrektora lotniska.

Art.2 ust. 6 rozporządzenia ministra zabrania prowadzenia bez zezwolenia zarządcy lotniska jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym także polegającej na reklamie usług czy produktów oraz akwizycji. Zakaz ten umożliwia m.in. ściganie osób, które namawiają pasażerów do korzystania z nieuczciwych usług przewozowych.

Zakazem objęta została działalność artystyczna, polityczna i każda inna aktywność zakłócająca porządek panujący w porcie lotniczym. Na lotnisku nie można prowadzić żadnych zbiórek pieniężnych, a więc np. żebrać. Bez specjalnej zgody niedozwolone jest również fotografowanie i filmowanie infrastruktury lotniska, m.in. stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu, punktów kontroli paszportowej i dokumentów. Zakaz ten dotyczy również akcji ratowniczych prowadzonych na terenie lotniska.

Pasażerowie nie mogą poza tym m.in. spożywać alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz przebywać na terenie portu w godzinach nocnych o ile nie ma to związku z oczekiwaniem na przylot lub odlot określonego rejsu.

Niezależnie od nowych przepisów, zarządzający portami lotniczymi nadal mogą określać zasady porządkowe obowiązujące na danym lotnisku. Na Lotnisku Chopina obowiązuje Zarządzenie nr 81 z dnia 01.07.2010 r. Naczelnego Dyrektora przedsiębiorstwa Porty Lotnicze.

źródło lotnisko-chopina.pl

0 comments: