puszcza Augustowska,

Suwalszczyzna - region, który zachwyca

9.7.12 Anonimowy 0 Comments

Miasto Suwałki otoczone są atrakcyjne i szczególnie cennymi pod względem przyrodniczym terenami. Są tu rezerwaty, pomniki przyrody, jeziora, parki, rzeki, lasy, w tym trzy puszcze (Augustowska, Romincka i Borecka). 

Najważniejsze z nich to:


 • Suwalski Park Krajobrazowy o powierzchni ponad 6 284 ha, utworzony w 1976 roku, z najgłębszym w Polsce jeziorem Hańcza (108,5 m), wyjątkowo urokliwymi jeziorami Jaczno i Jeglówek, licznymi wzniesieniami (do blisko 300 m n.p.m.) – charakterystyczną Górą Cisową, najwyższą na Suwalszczyźnie Górą Rowelską (298 m n.p.m.) oraz słynnymi „wiszącymi dolinami”, ozem turtulskim i głazowiskami „Bachanowo” i „Rutka”. Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Andrzej Wajda nagrywał „Pana Tadeusza”, a Tadeusz Konwicki „Dolinę Issy”. • Wigierski Park Narodowy o powierzchni 15 085,5 ha, utworzony w 1989 roku dla zachowania bardzo cennego przyrodniczo i krajobrazowo terenu, z jeziorem Wigry − jednym z największych i najpiękniejszych w kraju, głównym obiektem ochrony ze względu na bogactwo flory i fauny, ujętym w Konwencji Ramsarskiej (najcenniejsze obszary wodno-błotne) oraz na liście najcenniejszych ekosystemów wodnych świata
  w ramach projektu „Aqua”.

 • Puszcza Augustowska – drugi, co do wielkości obszar leśny w Polsce, z licznymi jeziorami, rzekami, strumieniami, rezerwatami przyrody i pamiątkami historycznymi, czystym powietrzem i bogactwem runa leśnego (grzyby, jagody, żurawiny).


 •  Puszcza Romincka − zwarty kompleks leśny (bór świerkowo-sosnowy) o ciekawej i unikalnej faunie i florze, miejscami przypominający swym wyglądem tajgę.


 • Puszcza Borecka – zwarty kompleks leśny z licznymi torfowiskami, charakterystyczna jest duża ilość źródlisk oraz liczne jeziora polodowcowe.


 • Czarna Hańcza, Rospuda, Szeszupa i Marycha –  rzeki Suwalszczyzny, popularne, atrakcyjne szlaki wodne, chętnie wykorzystywane przez turystów kajakarzy z kraju
  i zagranicy.

Najważniejsze zabytki w okolicy Suwałk: • Wigry – zespół poklasztorny. Budowa kościoła i kamedulskiego klasztoru została rozpoczęta w 1671 roku. Niestety kościół był dwukrotnie niszczony – w czasie walk w 1915 i w 1944 roku. Po wojnie odbudowano świątynię oraz zrekonstruowano dawny klasztor kamedulski. Ze wszystkich zabudowań autentykami są: budynek refektarza i jeden narożny erem. W zespole poklasztornym ma swoją siedzibę Dom Pracy Twórczej, instytucja podległa  Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 • Kanał Augustowski – to bezcenne, unikatowe w skali europejskiej dzieło budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Stanowi świadectwo wysokiego kunsztu technicznego i realizatorskich umiejętności polskich inżynierów wojskowych i cywilnych. Kanał Augustowski łączy się z Bałtykiem poprzez Niemen. Autorem projektu i kierownikiem robót pierwszego etapu budowy Kanału był podpułkownik Ignacy Prądzyński, późniejszy generał z powstania listopadowego.


 • Wiadukty w Stańczykach – są jednymi z najwyższych w Polsce. Długość – 200 m i wysokość 36 m. Konstrukcja żelbetowa, pięcioprzęsłowa o równych 15 metrowych łukach. Most północny zbudowany był w latach 1912-1914, a południowy 1923-1926. Architektura charakteryzuje się doskonałymi proporcjami a filary ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach w Pont du Gard. • Dowspuda – z resztkami pałacu neogotyckiego Ludwika Michała Paca, reformatora gospodarczego z pierwszej połowy XIX wieku, wielkiego patrioty i miłośnika sztuki (pamiątki po nim – także w sąsiednich Raczkach).


 • Sejny (renesansowo-barokowy zespół podominikański, konsulat litewski) i okolice ze starymi dworkami (m.in. Krasnogruda związana z Czesławem Miłoszem) oraz licznymi przykładami tradycyjnego budownictwa wiejskiego.


 • Puńsk – stolica polskich Litwinów z muzeum etnograficznym, skansenem i żywymi wciąż tradycjami sztuki ludowej i folkloru oraz kuchni litewskiej.


źródło um.suwalki.pl

0 comments: