Aetozaury,

Krasiejów! Tu spotykają się dinozaury

14.9.12 Anonimowy 0 Comments

Gdy stanie się oko w oko z dinozaurem, można struchleć. Prawie 70 gatunków, około 200 modeli czyni JuraPark Krasiejów największym tego typu obiektem w Europie.fot. PojechaneWakacje.pl

Na terenie powiatu opolskiego w Krasiejowie (gm. Ozimek) istnieje stanowisko dokumentacyjne chroniące odkrywkę geologiczną . Prowadzone są tu największe w  Polsce wykopaliska paleontologiczne. W dwóch dolnych pokładach, w obrębie skał górnego triasu napotkano masowe nagromadzenie dużych fragmentów szkieletów jeziornych i lądowych kręgowców sprzed 230 mln lat. Wykopaliska zyskały światowy rozgłos dzięki odkryciu, przez zespół profesora Jerzego Dzika, licznych szczątków pradinozaura nazwanego Jaszczurem spod Opola  „Silesaurus Opolensis”. Występują tu także szczątki płazów z grupy labiryntodontów i gady z grupy tekodontów. Odkryto także hetterie, ryby, bezkręgowce, i rośliny. Dzięki temu utworzono tu dwa muzea. Jedno w Krasiejowie w dawnej szkole Muzeum Paleontologiczne, a drugie na złożu kostnym Jura Park. To ostatnie prezentuje odsłonięty i nienaruszony przez badaczy pokładu iłu z zachowanymi kośćmi i fragmentami szkieletów. Ekspozycja znaleziska znajduje się także w Muzeum Ewolucji w Warszawie.fot. PojechaneWakacje.pl


Najciekawszym krasiejowskim znaleziskiem jest szkielet, który należał do praprzodka dinozaurów roślinożernych w Europie  SILESAURUSA OPOLENSIS, czyli JASZCZURA SPOD OPOLA. Zwierzę mierzyło ok. 170 cm długości. Poruszało się na czterech kończynach, z czego dwie przednie były nieco dłuższe. Cechy anatomiczne ustawiają  silesaurusa na początku rozgałęzień genealogicznego drzewa dinozaurów. Obfity materiał kostny pradinozaura pozwolił na wykonanie pełnej rekonstrukcji szkieletu, a potem odtworzenie przypuszczalnego wyglądu przeżyciowego. Na uwagę zasługuje również aetozaur. Nagromadzenie i różnorodność materiału kostnego pozwoliły naukowcom postawić tezę, że krasiejowskie szczątki należą do najstarszego przedstawiciela tego gatunku na świecie.  Aetozaury były gadami naczelnymi, które żyły na ladzie i żywiły się roślinami. Mierzyły trzy metry długości, a ich ciało chronił pancerz kostny. Nieproporcjonalnie mała głowa w stosunku do reszty ciała czyniła je nieco śmiesznymi.

Znalezisko w Krasiejowie ma dodatkową wartość. W pokładach skalnych zatrzymał się czas i to pozwoliło to na odtworzenie wodnego i kontynentalnego krajobrazu triasowego. Teren współczesnego nam Krasiejowa i okolic pokrywały bagna. Całość oblewało jezioro, które obejmowało część niżu polskiego i Niemiec. W jego wodach pływały zielone glony ramienice, drobne skorupiaki małżoraczki i liścionogie, triasowe „kraby” i słodkowodne małże zbudowane z masy perłowej. Ponad nimi żyły ryby ganoidowe o grubych lśniących łuskach i ryby dwudyszne o masywnych szczękach, które były pokarmem dla ponad dwumetrowych gadów metopzaurów i mniejszych fitozaurów. Te bytowały w środowisku wodnym i lądowym. Brzegi triasowego jeziora porastały kilkumetrowe skrzypy, olbrzymie paprocie, sagowce podobne do palm i praprzodek miłorzębu. Pośród nich biegały roślinożerne pra - dinozaury i aetozaury. Te ostatnie, podobnie jak dzisiejsze świnie, ryły w ziemi szukając pożywienia. Największymi wrogami roślinożernych gadów były rauizuchy, drapieżne gady o bardzo silnych szczękach. Zarośla wokół jeziora zamieszkiwały kapitozaury, które można porównać z dzisiejszym krokodylem.
21 stycznia 2005 roku dokonano oficjalnego otwarcia Muzeum Paleontologicznego w Krasiejowie. Muzeum mieści się w budynku starej szkoły w centrum wsi.  Adaptacja szkoły na potrzeby muzeum to w dużej mierze praca społeczna członków Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa oraz środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta Ozimek.  MUZEUM w Krasiejowie - Wystawa “Wędrówki z najstarszym dinozaurem”


fot. PojechaneWakacje.pl

  • Godziny otwarcia:  codziennie w godz. od 10 do 18

  •  Informację i rezerwację można uzyskać pod nr. tel 600 120 527

  • JuraPark w Krasiejowie

  • Kino emocji - Cinema 5D


Prócz trójwymiarowego obrazu widzowie mogą doznawać, także innych wrażeń zmysłowych: dźwiękowych, ruchowych, dotykowych, zapachowych. Efekty te pozwalają oglądającym przemienić się w aktywnych uczestników scen rozgrywających się na ekranie. W jednym seansie mogą uczestniczyć maksymalnie 24 osoby.  Obecnie w kinie można obejrzeć film pt.: "Dinozaury. Giganty Patagonii" animacja dla dzieci "Królik" oraz horror "Asylum".

  • Tunel Czasu


To miejsce, które przeniesie zwiedzających w czasy gdy jeszcze nie istniała Ziemia. Zdjęcia przedstawiają, począwszy od Wielkiego Wybuchu kolejne etapy kształtowania się Ziemi, powstanie pierwszych galaktyk i Układu Słonecznego aż  po pierwsze formom życia. Wszystko to w niesamowicie realistycznej scenerii połączonej z najnowszymi osiągnięciami technologii multimedialnych.

  • Ścieżka edukacyjna


Ścieżka prowadzi przez teren wyrobiska i ma długość około 1500m. Czas zwiedzania ścieżki z przewodnikiem wynosi od 1,5 do 2 godzin. Wzdłuż ścieżki rozmieszczone są modele mezozoicznych gadów i płazów. Prawie 70 gatunków, około 200 modeli czyni JuraPark Krasiejów największym tego typu obiektem w Europie. Wzdłuż trasy rozmieszczone są liczne plansze z fotografiami środowisk roślinnych, charakterystycznych dla ery dinozaurów.

  • Pawilon Muzealny Dinopark


Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie zabezpiecza największe w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów. Można je oglądać przez przeszkloną podłogę. Ekspozycja pt.:” Świat Opolskiego Dinozaura” ma charakter “ in situ”. Jest to jedyne muzeum na świecie, które stoi nad czynnym stanowiskiem paleontologicznym. Zobaczyć można tu rekonstrukcję szkieletu najstarszego jak dotąd odkrytego pradinozaura  Silesaurus opolensis, wykonaną przez rzeźbiarkę Martę Szubert.
Dla paleontologów zaprojektowano ruchomą platformę poruszającą się nad polem skamieniałości.
Od lipca do września można przyjrzeć się pracy paleontologów. Stanowi to ciekawą atrakcję turystyczno - edukacyjną..

  • Prehistoryczne Oceanarium


Oceanarium prehistoryczne to miejsce, które sprawia, że można się przenieść w świat podwodnego życia ogromnych gadów. Konstrukcja pozwala obrazu w technologii 3D pozwala prawie w  „oko w oko” spotkać się  z gatunkami, które żyły na Ziemi dziesiątki tysięcy lat temu, np. Megalodonem, rybopodobnym Mozazaurem, charakterystycznie uzębionym Liopleurodonem, czy też obdarzonym długą szyją płetwojaszczur Plezjozaurem. Można je podziwiać w ich naturalnej wielkości!
Most wiszący w Ozimku – most dla ruchu pieszego przez rzekę Mała Panew w Ozimku. Zabytkowy most wybudowany w 1827 roku jest najstarszym w Europie żelaznym mostem wiszącym.
Jest to wiszący most łańcuchowy wykonany w całości z żelaza i uwzględniając to kryterium, należy go uznać za najstarszy tego typu most na świecie, istniejący do dnia dzisiejszego.  Najstarszy istniejący żelazny most wiszący Menai, wybudowany został w Anglii w 1826 roku lecz zawieszony jest na kamiennych pylonach. Most w Ozimku został zaprojektowany przez królewskiego inspektora hutniczego Karla Schotteliusa i wykonany w miejscowej hucie Małapanew. Do użytku został oddany w 1827 r. Konstruktor wyliczył, że nośność mostu wyniesie 60 cetnarów (3 tony) lecz w rzeczywistości znosił aż pięciokrotnie wyższe obciążenie. Most służył ogólnej komunikacji na trasie Ozimek - Zawadzkie do 1938 r. Do 2010 roku znajdował się na terenie huty Małapanew i użytkowany był jako wewnętrzny most przez pieszych. W lipcu 2009 roku rozpoczęto gruntowną renowację mostu. Most został rozebrany, odnowiony i ponownie złożony. Konstrukcja mostu wzmocniona została stalowymi linami. Wykonano również nową kładkę dla pieszych oraz oświetlenie.  Po renowacji we wrześniu 2010 roku most został ponowne udostępniony do użytku jako atrakcja turystyczna miasta.

źródło Powiat Opolski

[mappress mapid="58"]

0 comments: