Ciekawe miejsca

Pomnik historii ma logo

11.7.11 Anonimowy 0 Comments

na której widnieją nakładające się na siebie zarysy okien w stylu gotyckim.


Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapę obiektu.
Pomniki historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 43 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.


Pomnikiem historii do tej pory uznano w Polsce m.in.


* zespół klasztorny na Jasnej Górze


* pole bitwy pod Grunwaldem


* historyczne zespoły Krakowa i Warszawy (z Traktem Królewskim i Wilanowem)


 


Źródło: nid.pl

0 comments: