Wielka Brytania

Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii

23.6.11 Anonimowy 0 Comments

w wystarczający sposób potwierdzający tożsamość i narodowość.Paszporty


Przy wjeździe trzeba posiadać ważny (min. 3 miesiące) paszport lub inny równoważny dokument w wystarczający sposób potwierdzający tożsamość i narodowość.


Wizy


Jeżeli nie jesteś obywatelem brytyjskim lub obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), może zaistnieć konieczność ubiegania się o wizę - zezwolenie na przekroczenie granicy.


Obywatele niektórych państw muszą posiadać wizy bez względu na powód ich podróży do Wielkiej Brytanii. W przypadku obywateli innych państw wizy są potrzebne jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. aby zawrzeć związek małżeński i zamieszkać z obywatelem brytyjskim.


Osoby posiadające ważny paszport i wizę brytyjską nie mają zwykle problemów z otrzymaniem zgody na wjazd do Zjednoczonego Królestwa. W momencie przybycia do Wielkiej Brytanii wiza stanowi dla brytyjskich urzędników imigracyjnych źródło następujących informacji:


Jaki jest powód przyjazdu do Wielkiej Brytanii?


Do jak długiego pobytu ona upoważnia?


Kiedy upływa ostatni dzień dozwolonego wjazdu do Wielkiej Brytanii?


Pozwolenie na wjazd podlega surowym zasadom i procedurom.


 


Czytaj też


Brytyjskie gwiazdy zapraszają


Śladami filmowych bohaterów


Liverpool – dotyk idola


Źródła, które leczą

0 comments: