Niemcy,

Niemcy. Silna pozycja w europejskiej turystyce zrównoważonej

11.1.23 mm 0 Comments

Konsekwentne działania promocyjne turystyki przyjaznej dla klimatu i środowiska oraz odpowiedzialne korzystanie ze wszystkich zasobów umacniają pozycję Niemiec jako celu podróży wśród europejskiej konkurencji.


- Bieżące badania pokazują, że rośnie międzynarodowe zapotrzebowanie na podróże przyjazne dla klimatu 
i środowiska. Według Panelu Ekspertów Branżowych DZT, odsetek kluczowych klientów, którzy postrzegają Niemcy jako kraj kierujący się zasadami zrównoważonego rozwoju wzrósł z 67 do 80 procent w ciągu roku. 60 procent kluczowych klientów aktywnie promuje Niemcy jako cel zrównoważonych podróży. 58 proc. przedstawicieli międzynarodowej branży turystycznej spodziewa się dalszego wzrostu popytu w tym segmencie w ciągu najbliższych trzech lat - tłumaczy Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT.
 
Analizy przeprowadzone przez IPK International wskazują, że zrównoważona turystyka, ochrona klimatu i środowiska są ważne lub bardzo ważne dla 80 procent podróżujących. Aby zarezerwować bardziej zrównoważone wycieczki, około 40 procent ankietowanych oczekuje szerszego wachlarza ofert i bardziej szczegółowych informacji. Ważnym aspektem jest też możliwość „wyrównania” sezonów turystycznych. Ponad połowa ankietowanych chętnie podróżowałaby także poza wysokimi sezonami. 43 procent mogłoby zrezygnować z komfortu podróży do miejsca docelowego, jeśli miałoby się to wiązać z byciem bardziej proekologicznym. Wyraźny jest też wzrost zainteresowania połączeniem wycieczki po mieście z pobytem na obszarach wiejskich, który wynosi ponad 90 procent wśród ankietowanych turystów zagranicznych.
DZT poprzez swoje kampanie tematyczne tworzy aktywną agendę na rzecz bardziej zrównoważonej turystyki. Wspólnie z partnerami z niemieckiej branży turystycznej pracuje nad wydłużeniem czasu podróży gości. Nowym podejściem jest łączenie ofert miejskich i wiejskich, a także reklamowanie pobytów poza sezonem.
 

Wysoka pozycja Niemiec wśród konkurencji w Europie

Jeśli chodzi o ochronę klimatu i środowiska oraz zrównoważony rozwój, Niemcy jako cel podróży mają bardzo dobrą pozycję. Według badania przeprowadzonego przez IPK International na zlecenie DZT w październiku 2022 r., zagraniczni turyści umieścili Niemcy na trzecim miejscu – po Szwajcarii i Szwecji.
W indeksie SDG, który pokazuje postępy w osiąganiu celów klimatycznych ONZ, Niemcy zajęły 6. miejsce w 2022 r., w Travel & Tourism Development Index 2021 Światowego Forum Ekonomicznego zajęły 5. miejsce wśród 117 porównywanych krajów, a w rankingu Yougov Travel & Tourism Sustainability Ranking 2022 wśród wszystkich krajów europejskich, Niemcy znalazły się w TOP10.
Szeroko zakrojone działania marketingowe DZT na rzecz zrównoważonej turystyki przyjazdowej przynoszą efekty: według analizy danych z telefonów komórkowych przeprowadzonych przez Teralytics na zlecenie DZT, udział podróżujących pociągiem do Niemiec, od stycznia do października 2022 r. w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku wzrósł z 10,6 procent do 14,4 procent. W segmencie lotniczym, według analiz Forward Keys długość pobytu w pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 roku w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku wzrosła średnio z 8,3 do 9,9 dni.
Kampanie tematyczne DZT w 2023 nadal będą obejmować kwestie zrównoważonego rozwoju
Według Destination Brand Index 2021, 83 procent ankietowanych w siedmiu krajach europejskich jest zainteresowanych spędzaniem czasu na łonie natury, 74 proc. lubi odwiedzać zamki, pałace i katedry, a 71 proc. interesuje się wydarzeniami kulturalnymi.
Opierając się na wyżej wymienionych wynikach, DZT w 2023 roku będzie koncentrować swój globalny marketing na zrównoważonej turystyce prowadząc trzy kampanie tematyczne. Nowa kampania DZT „51 miejsc światowego dziedzictwa UNESCO – historyczne i współczesne Niemcy” koncentruje się na różnorodnych opcjach zrównoważonego podróżowania przez krajobrazy kulturowe Niemiec. Kontynuowana będzie kampania zrównoważonego rozwoju „FEEL GOOD”, która spotkała się z dużym międzynarodowym zainteresowaniem, i która promuje certyfikowane oferty. DZT będzie również kontynuować udaną kampanię „Embrace German Nature”.
Od 2023 roku DZT, w swojej komunikacji skierowanej do grup docelowych będzie jeszcze bardziej koncentrować się na segmentach zorientowanych na zrównoważony rozwój, w oparciu o SINUS META Milieus®.

0 comments: