COVID-19,

Litwa znosi restrykcje związane z covid-19

18.2.22 mm 0 Comments

Litwa otwiera się na turystów. Jako jeden z pierwszych krajów w regionie dynamicznie zareagowała na zmieniający się charakter wirusa COVID-19. Zniesienie obostrzeń związanych z COVID-19 to pierwszy krok w stronę przejścia z pandemii w endemię.

Obostrzenia zostały zniesione dla wszystkich krajów UE/EOG, dodatkowo trwa proces ich łagodzenia dla innych krajów. Oznacza to, że od 15 lutego wszyscy turyści z krajów UE/EOG i niektórych krajów spoza UE, w tym Wielkiej Brytanii, nie będą już musieli przy wjeździe na Litwę przedstawiać zaświadczenia o szczepieniu, dokumentu potwierdzającego ozdrowienie lub negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19.
Decyzja podjęta przez rząd litewski jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, aby znieść lub złagodzić ograniczenia w podróżowaniu, ponieważ przedłużające się rygorystyczne środki związane z COVID-19 mogą wywołać ogromne straty zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Po wprowadzeniu tych zmian Litwa staje się jednym z najbardziej otwartych krajów europejskich, jeśli chodzi o podróże międzynarodowe.

- Litwa jest jednym z pierwszych krajów w regionie, który szybko i elastycznie zareagował na zmieniający się charakter wirusa. Zniesione ograniczenia są pozytywnym sygnałem dla całego litewskiego sektora turystycznego, który został dotknięty pandemią - powiedziała Aušrinė Armonaitė, litewska minister gospodarki i innowacji. - Poprzednie ograniczenia nie służyłyby już temu samemu celowi i miałyby jedynie negatywny wpływ na gospodarkę, ponieważ obecny szczep wirusa jest uważany za łagodniejszy. Jest to również dobra wiadomość dla turystów i Litwinów mieszkających za granicą, ponieważ obie grupy będą teraz mogły łatwiej przyjeżdżać na Litwę.

Od 31 marca turyści spoza krajów UE/EOG czy Wielkiej Brytanii nadal będą musieli przedstawić zaświadczenie o szczepieniu, dokument potwierdzający wyzdrowienie lub negatywny wynik testu COVID-19, jednak nie będą musieli poddawać się dodatkowym badaniom ani izolacji. Ponadto osoby zaszczepione preparatami Nuvaxovid (Novavax) i Covishield (AstraZeneca) mogą już wjeżdżać do kraju.

Potencjał turystyczny Litwy

Przed pandemią, w 2019 roku Litwę odwiedziło prawie 2 miliony turystów, którzy pozostawili w sumie ponad 977,8 milionów euro. Tym samym turystyka miała znaczący udział w krajowej gospodarce. Oczekuje się, że zniesione ograniczenia, które przywrócą wjazd Litwę z krajów UE/EOG do stanu sprzed pandemii przyczynią się do ożywienia sektora turystycznego.
Większość atrakcji turystycznych na Litwie jest już otwarta i dostępna dla odwiedzających. Noszenie maseczek medycznych w zamkniętych pomieszczeniach oraz maseczek oddechowych typu FFP2 podczas wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych nadal obowiązuje.

0 comments: