Poradnik

Prawo na stoku, czyli ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach

7.11.11 Anonimowy 0 Comments

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.


Ustawa określa:


1) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalności


2) obowiązki osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiających sport, rekreacje lub turystykę


3) podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich


4) warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiających tam sport, rekreacje lub turystykę


5) nadzór i kontrole nad ratownictwem górskim


Co oznacza to dla przeciętnego użytkownika stoku? Przeczytaj.
Odstaw alkohol


Szusowanie w stanie nietrzeźwym (ponad 0,5 promila alkoholu we krwi) lub pod wpływem środka odurzającego będzie zabronione. Zarządzający terenem narciarskim będzie miał prawo odmowy wstępu osobie, która zachowuje się podejrzanie. Będzie mógł też nakazać opuszczenie takiego terenu. Jeśli wezwie odpowiednie służby, wykroczenie będzie karane grzywną w wysokości do 5 tys. zł.
Bez kasku nie zjedziesz


Na młodych narciarzy i snowboardzistów do 16. roku życia ustawa nakłada obowiązek jazdy w kasku. Za niedostosowanie się do tych przepisów będzie grozić grzywna. Nawet 5 tys. zł zapłacą opiekunowie (rodzice, instruktorzy czy nauczyciele), którzy dopuszczą, by dziecko korzystało z tras zjazdowych bez ochrony głowy.
Nowe zasady jazdy


Ustawa określa obowiązki osób przebywających w górach oraz na stokach narciarskich. Nowe przepisy nakładają na turystów i narciarzy obowiązek dbania o własne bezpieczeństwo i zachowywania się tak, aby swoim zachowaniem nie zagrażać bezpieczeństwu innych.


Fot. Marta Legieć

0 comments: