historia,

Ostra Brama w Wilnie

31.7.11 Anonimowy 0 Comments

Wisi w bramie, zwanej dawniej Miednicką lub Krewską, a od XVI wieku – Ostrą. Początkowo nie darzono go szczególnym uwielbieniem. Dopiero w 1668 roku stacjonujący w pobliskim klasztorze karmelici uzyskali zgodę na zbudowanie w bramie kaplicy i trzy lata później została ona poświęcona przez   biskupa wileńskiego – Aleksandra Sapiehę. Wówczas wprowadzono do niej obraz.

ostra_brama

fot. PojechaneWakacje.pl

W latach 1829-1830, gdy przeprowadzano renowację kaplicy, zyskała ona kształt, który przetrwał po dzień dzisiejszy.  Elementem charakterystycznym obrazu jest srebrne wotum w kształcie dużego półksiężyca, które umieszczono u jego dołu w 1849 roku. W roku 1927 odbyły się uroczystości koronacyjne obrazu. Brało w nich udział 28 biskupów, prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski, ich koordynatorem był Aleksander Kakowski, metropolita warszawski. Kaplicę z obrazem odwiedził papież Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Wilna w 1993 roku. Na bramie jest napis, którego język, w zależności od okoliczności historycznych, zmieniany był kilkakrotnie – z polskiego na łaciński. Ostatecznie, po drugiej wojnie światowej, ustalono, że będzie on w języku łacińskim. W kaplicy odprawiane są jednak msze po polsku.

źródło Internetowe Centrum Podróży eSKY.pl

Fot. Marta Legieć

0 comments: