Karta Turystyczna Suwalszczyzny,

Karta Turystyczna Suwalszczyzny, czyli tańsze wakacje na Podlasiu

24.6.15 mm 0 Comments

Rabaty w obiektach noclegowych, sklepach, punktach usługowych, restauracjach i atrakcjach turystycznych - dzięki Karcie Turystycznej Suwalszczyzny z wielu zniżek mogą korzystać osoby odwiedzające region.


Karta Turystyczna Suwalszczyzny uprawnia turystów do rabatów w obiektach noclegowych, sklepach, punktach usługowych, restauracjach i atrakcjach turystycznych, zaoferowanych przez podmioty, które przystąpiły do Programu (Partnerów Programu). Warunkiem otrzymania karty jest skorzystanie z minimum dwóch noclegów w obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarze Suwalszczyzny.

Program Karta Turystyczny Suwalszczyzny to nowa forma promocji regionu. Ma wspomóc rozwój turystyki w regionie, integrację środowiska branżowego i rozwój sieci współpracy lokalnej oraz zwiększenie ruchu turystycznego w regionie.

Organizatorem inicjatywy jest Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, we współpracy z Gminą Suwałki, Gminą Filipów, Gminą Raczki, Gminą Bakałarzewo oraz Suwalskim Parkiem Krajobrazowym i Wigierskim Parkiem Narodowym.


0 comments: