Rapotry

Biura warte zaufania

7.6.11 Anonimowy 0 Comments

Kryształowego Godła to według tegorocznych badań European Trusted Brands 2011 dwie najlepsze marki na polskim rynku turystycznym.


 


W kategorii Biuro podróży Polacy wyróżnili dwie marki, którym nie boją się zaufać planując wyjazd. Aż jedna piąta respondentów wybrała markę Itaka jako najbardziej godną zaufania. Byli to głównie mężczyźni oraz osoby, których gospodarstwa domowe składają się wyłącznie z osób dorosłych. Marka ta poprawiła wynik z 2010 roku, kiedy to została wybrana przez 10 proc. respondentów.


Laureatem Kryształowej Statuetki w kategorii Biuro podróży została marka Triada. Powtórzyło ona tym samym sukces z ubiegłego roku. Markę tę często wskazywały osoby młode w wieku do 30 lat, kobiety oraz single. Polacy cenią tę markę za wysoką jakość świadczonych usług oraz zrozumienie potrzeb klientów.


Zarówno marka Triada, jak i Itaka cieszą się lojalnością klientów, większość z nich deklaruje gotowość do rekomendacji marki innym klientom.


Wyniki badania European Trusted Brands są podstawą do przyznania nagród - Złotego i Kryształowego Godła, przy czym zdobycie jednej statuetki nie wyklucza możliwości otrzymania drugiej. Złote Godło to nagroda w kategorii ilościowej, w której respondenci spontanicznie wskazują Najbardziej Godną Zaufania Markę. Kryształowe Godła, przyznawane są w kategorii jakościowej, w której marki oceniane są przez badanych według 4 kryteriów: jakości, stosunku wartości do ceny, silnego wizerunku oraz zrozumienia potrzeb klienta.


European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufania do wielu innych aspektów życia.


Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna - jedenasta już edycja badania - została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry oraz po raz pierwszy Chorwacja i Słowenia. Wzięło w niej udział 33 005 respondentów.


Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2010 r. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.


Fot. Marta Legieć

0 comments: