góry,

Odkryj Meandry Odry

11.7.12 Anonimowy 0 Comments

Turyści odwiedzający Morawskie Wrota, w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, mogą wyruszyć na questingową przygodę. Miłośnikom turystyki edukacyjnej oddano właśnie do dyspozycji nieoznakowany szlak, którego mapę można odnaleźć na portalach Questing.pl oraz Turystyczne.morawskie-wrota.pl

Morawskie Wrota to nazwa odnosząca się do obszaru gmin: Godów, Gorzyce i Krzyżanowice, którego południowe granice (tak jak i granice Polski) wyznaczają Meandry Odry. Jest to unikatowy obszar chronionego krajobrazu, objęty programem Natura 2000 oraz patronatem międzynarodowej organizacji WWF.
Dostrzegając ogromy potencjał turystyczny tego miejsca, przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" przy współpracy z trenerami z portalu Questing.pl, stworzyli ścieżkę edukacyjno - przygodową, pozwalającą odkryć tajemnice Morawskich Wrót.
Początek Questu znajduje się na parkingu przed Hotelem - Restauracją Zamek w Chałupkach. Czas przejścia trasy to ok. 1 godz. 45 min. Można ją też pokonać na rowerze w przeciągu ok. 50 minut.
Rozpoczynając wędrówkę, turysta otrzymuje ulotkę z wierszowaną instrukcję. Należy uważnie czytać wskazówki i rozwiązywać zagadki, by dotrzeć do miejsca, gdzie zlokalizowane są skarby - skrzynki z pieczątkami potwierdzające zaliczenie zadania.
- Quest ten fascynuje nie tylko dzięki faunie i florze, ale też ze względu na same meandry, które można rozumieć tu dwojako - jako formy koryta rzeki, ale też skomplikowany i często trudny do zrozumienia bieg wydarzeń. Wkraczając na ścieżkę przygody odkryć można losy tutejszej ludności, która ze względu na historię tego miejsca mogłaby zatracić swoją narodową przynależność. Granica Polski jest tu płynna, a na przestrzeni lat tereny te znajdowały się pod władaniem różnych państw - mówi Łukasz Wilczyński z portalu Questing.pl.

Quest powstał w ramach projektu "Razem łatwiej i skutecznej - program wpierania aktywności zawodowej w obszarze gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej na temat questingu w Polsce można odnaleźć na www.questing.pl

Meandry Odry - naturalne zakola rzeki, które zachwycają przyrodników. Występuje tu kilka rzadkich zbiorowisk roślinnych, chronionych w skali europejskiej, m. in. lasy nadrzeczne z olszą czarną i jesionem, łęgi wierzbowo-topolowe i fragmenty wilgotnych łąk. Można też spotkać tu roślinę, zbliżoną do bambusa, pochodzącą z dalekiej Japonii. Potwierdzono również występowanie tu ponad 120 gatunków roślin. Żyją tutaj bobry, wydry, rzadkie motyle, a także zagrożone wyginięciem chrząszcze. Swoje gniazda w urwistych brzegach budują zimorodki.


Fot. www.turystyczne.morawskie-wrota.pl.jpg

0 comments: