Transport

Lądowanie na Euro 2012, czyli jak przygotowuja się lotniska

2.2.12 Anonimowy 0 Comments
Połowa z przewidywanego 1 miliona turystów i kibiców, którzy w trakcie trzech tygodni Euro 2012 odwiedzą Polskę, skorzysta z transportu lotniczego. Już dziś wiadomo, że w czerwcu 2012 roku na lotniskach oraz w polskiej przestrzeni powietrznej wystąpi największy ruch lotniczy w historii kraju. Od sprawności transportu lotniczego oraz obsługi pasażerów, w dużym stopniu będzie zależało to, czy i w jaki sposób, zmieni się postrzeganie Polski w Europie. Większość kibiców pierwsze i ostatnie wrażenie o Polsce wyniesie przecież właśnie z punktów wejścia i wyjścia, czyli lotnisk. Na jakim etapie znajdują się na niecały rok pozostały do Turnieju prace związane z modernizacją i rozbudową lotnisk w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, czyli Miastach Gospodarzach Euro 2012?

Na niecały rok pozostały do turnieju inwestycje w głównych portach lotniczych w Miastach Gospodarzach znajdują się w zaawansowanej fazie budowy. Prace polegają na modernizacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury w zakresie obsługi pasażerskiej, czyli terminali oraz ruchu lotniczego, a więc pasów startowych, płyt postojowych i dróg kołowania. Po zakończeniu inwestycji średnio dwukrotnie zwiększy się liczba pasażerów i operacji lotniskowych, które będą mogły być obsłużone przez porty lotnicze w Miastach Gospodarzach.

Jak przebiegają prace w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie?

Na lotnisku w Gdańsku 27 czerwca odbyła się ceremonia powieszenia tradycyjnej wiechy z okazji zakończenia budowy stanu surowego nowego terminala pasażerskiego. Oddanie obiektu do użytku nastąpi w kwietniu 2012 roku. Oprócz nowego terminala, na gdańskim lotnisku budowana jest również nowa droga kołowania, która zostanie oddana do użytku na koniec grudnia 2011 roku. Rozbudowa i modernizacja lotniska obejmuje również budowę płyty postojowej oraz płyty do odladzania samolotów – obydwie te inwestycje zostaną oddane do użytku w listopadzie bieżącego roku. Wartość inwestycji w porcie lotniczym w Gdańsku to ok. 396 mln zł, w tym finansowanie z funduszy UE wynosi ok. 183 mln zł. Po zakończeniu wszystkich prac szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę wyniesie: przyloty 760 -> 2240, odloty 760 -> 2240, operacje lotniskowe 12 -> 30. W trakcie Euro 2012 lotniskiem wspomagającym dla portu lotniczego w Gdańsku będzie lotnisko w Bydgoszczy.

Na lotnisku w Poznaniu, podobnie jak w innych portach lotniczych w Miastach Gospodarzach, trwają obecnie intensywne prace mające na celu modernizację i rozbudowę zarówno części lotniskowej, jak i pasażerskiej lotniska. 1 marca 2011 została wydana decyzja środowiskowa, która umożliwiła rozpoczęcie głównych działań modernizacyjnych. Obecnie trwa budowa nowego terminala pasażerskiego, który zostanie oddany do użytku w kwietniu 2012 roku. Ponadto realizowana jest także budowa nowej płyty postojowej dla samolotów oraz równoległej drogi kołowania, co pozwoli na znaczne zwiększenie operacyjności poznańskiego lotniska. Wartość inwestycji wynosi ponad 326 mln zł, z czego ok. 143 mln zł pochodzi z funduszy UE. Po zakończeniu prac szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji na godzinę wyniesie: przyloty 900 -> 2500, odloty 500 -> 1600, operacje lotniskowe 14 -> 30. Poznańskie lotnisko będzie wspomagane w trakcie Euro 2012 przez port lotniczy w Zielonej Górze.

Na lotnisku we Wrocławiu zakończono modernizację istniejącego terminala. Obecnie trwają prace związane z budową nowego terminala wraz z infrastrukturą, które zakończą się w marcu 2012 roku. Oprócz tego modernizacja tego portu lotniczego obejmuje budowę nowej płyty postojowej, dróg szybkiego zejścia oraz modernizację drogi kołowania. Wartość całej inwestycji to ok. 457 mln zł, z czego 147 mln zł stanowią środki unijne. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji na godzinę po zakończenie inwestycji wyniesie: przyloty 1260 -> 2700, odloty 840 -> 1960, operacje lotniskowe 15 -> 30. Wrocław będzie wspomagany w trakcie Euro 2012 przez lotnisko w Katowicach.

Lotnisko w Warszawie już dzisiaj jest w stanie obsłużyć wzmożony ruch lotniczy i pasażerski jaki wystąpi w trakcie Euro 2012. Niemniej jednak realizowane są na nim prace modernizacyjne z myślą o wyższej jakości obsługi i komforcie pasażerów oraz ze względu na prognozowany rozwój rynku lotniczego w przyszłości. Nie bez znaczenia jest również umocnienie roli i pozycji rynkowej lotniska w Europie.
W warszawskim porcie lotniczym w maju 2011r. zakończono budowę nowego terminala (tzw. pirsu południowego), a rozpoczęcie użytkowania planowane jest na sierpień 2011r. Od kwietnia 2011r. wznowiono, po przerwie zimowej, prace modernizacyjne nawierzchni lotniskowych i drogowych, natomiast rozpoczęcie użytkowania zaplanowano na listopad 2011r. Modernizacja lotniska w Warszawie obejmuje ponadto budowę hotelu przy parkingu, dokończenie budowy stacji kolejowej w terminalu oraz budowę systemu paliwowego. Wartość tych inwestycji ogółem to ponad 1 mld 236 mln zł, w tym ze środków UE ok. 148 mln zł. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji na godzinę po zakończenie inwestycji wyniesie: przyloty 3750 -> 5000, odloty 2340 -> 3000, operacje lotniskowe 41 -> 46. Warszawski port lotniczy będzie wspomagany w trakcie Euro 2012 przez port lotniczy w Łodzi.

Inwestycje z myślą o przyszłości

Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej liczba operacji lotniskowych w ciągu doby w trakcie turnieju może się zwiększyć o 150-220, a na lotniskach w Miastach Gospodarzach w dniu trwania meczów, liczba pasażerów może przekroczyć 30 tysięcy. Wzmożony ruch turystyczny utrzyma się także po turnieju, bowiem według raportu Impact, dotyczącego wpływu przygotowań i organizacji Euro 2012 na gospodarkę Polski, przygotowanego na zlecenie spółki PL.2012 przez polskich naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego kraju, Polskę będzie odwiedzać rocznie średnio 490 tys. turystów więcej. Odpowiednie przygotowanie infrastruktury lotniskowej jest niezbędne nie tylko ze względu na organizację finałów Piłkarskich Mistrzostw Europy Euro 2012, ale i rozwój rynku lotniczego w latach następnych.

Informacja i wysokiej jakości obsługa – już kilka minut po wylądowaniu w Polsce

W przypadku lotnisk, w trakcie Euro 2012 niezwykle istotne będzie zapewnienie już w pierwszych minutach pobytu turystów i kibiców w Polsce, wysokiej jakości obsługi i wyczerpujących informacji. Na wszystkich 4 lotniskach, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, pracowali będą odpowiednio przeszkoleni wolontariusze, których głównym zadaniem będzie udzielanie informacji między innymi na temat samego turnieju, komunikacji miejskiej i międzymiastowej oraz atrakcji turystycznych miasta i regionu. Projekt Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012TM jest realizowany w jednakowej formule przez Miasta Gospodarze i jest koordynowany przez spółkę PL.2012. Łącznie w przestrzeni publicznej miast, czyli poza lotniskami, także na dworcach kolejowych, w pobliżu stadionów, czy przy głównych szlakach komunikacyjnych, pracowało będzie ok. 3000 wolontariuszy. Wszelkie informacje na temat projektu są już dzisiaj dostępne na stronie internetowej www.wolontariatmiejski2012.pl. Na jesieni 2011 roku za pośrednictwem portalu rozpocznie się rekrutacja wolontariuszy.

Z myślą o jakości obsługi gości realizowany jest również projekt Akademia Euro, którego celem jest przeszkolenie pracowników tzw. serwisu publicznego, w tym lotnisk, którzy w trakcie Euro 2012 będą mieli bezpośredni kontakt z turystami i kibicami. Szkolenia obejmą między innymi kursy języka angielskiego, informacje z zakresu różnic międzykulturowych, profesjonalnej obsługi klienta. Łącznie w 4 regionach Polski sąsiadujących z Miastami Gospodarzami przeszkolonych zostanie ok. 2500 pracowników. Obecnie trwa już nabór uczestników szkoleń. Wyczerpujące informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej projektu www.akademiaeuro.pl.

Turystom i kibicom przyjeżdżającym do Polski na Euro 2012 już w grudniu tego roku zaoferowany zostanie innowacyjny produkt logistyczno – transportowy – Polish Pass. Dzięki niemu w jednym dokumencie możliwe będzie zawarcie biletu na komunikację miejską, międzymiastową, a nawet na transport pomiędzy Polską a Ukrainą oraz dodatkowo potwierdzenia rezerwacji hotelowej i wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Polish Pass będzie dostępny za pośrednictwem wybranych portali rezerwacyjnych. Zapewni turystom i kibicom odwiedzającym Polskę w trakcie Euro 2012 komfort w postaci posługiwania się w naszym kraju w zasadzie jednym dokumentem i załatwienia wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, rezerwacją noclegu oraz transportem miejskim i międzymiastowym za pośrednictwem Internetu, jeszcze przed przyjazdem do Polski.

0 komentarze: