Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII – informacje dla pielgrzymów z Polski

23.4.14 Anonimowy 0 Comments


Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że wybierając się w podróż należy pamiętać o konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz o zaopatrzeniu się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).


 

fot. PojechaneWakacje.pl

W przypadku grup zorganizowanych należy bezwzględnie pamiętać o konieczności posiadania przy sobie numerów telefonów do przewodnika, pilota, kierownika grupy lub kierowcy autokaru, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku zagubienia się.


Zalecane jest bieżące śledzenie strony internetowej Ambasady RP w Rzymie, na której zamieszczane są wszelkie niezbędne informacje dla polskich pielgrzymów:


http://www.rzym.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/kanonizacj/kanonizacja_jana_pawla_ii_i_jana_xxiii__


Informacje dotyczące organizacji uroczystości kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII udzielane są przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie pod następującymi numerami telefonów:


0039-06-36204338


0039-3457593864


Pytania można kierować również w formie pisemnej na numer faksu: 0039-06-80693217 lub na adres poczty elektronicznej: rzym.amb.wk@msz.gov.pl


Uwaga!: Od dnia 26 kwietnia 2014 r., od godz. 17.00 do dnia 27 kwietnia 2014 r., do godz. 22.00 przy Vicolo Doria (przy Piazza Venezia) będzie czynny punkt spotkań dla osób, które utraciły kontakt z grupą lub towarzyszącymi im osobami.


źródło msz.gov.pl

0 comments: