bezpieczeństwo,

Jedziesz do Tureckiej Republiki Północnego Cypru? Uważaj!

21.9.12 Anonimowy 0 CommentsZ uwagi na powtarzające się przypadki organizacji przez biura podróży działające w Rzeczypospolitej Polskiej pobytów turystycznych obywateli polskich na terytorium tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru, Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że:
  • Polska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z tzw. Turecką Republiką Północnego Cypru.

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że lotniska w miejscowościach położonych w tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru nie są dopuszczone do międzynarodowego ruchu lotniczego, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich obywateli.

  • Tzw. Turecka Republika Północnego Cypru nie jest stroną konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r., najistotniejszej w sprawach konsularnych umowy międzynarodowej. Brak jest także jakiegokolwiek innego porozumienia regulującego kwestię wykonywania funkcji konsularnych na tym terytorium. Oznacza to, że wykonywanie opieki konsularnej nad obywatelami polskimi, przebywającymi na terytorium tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru, nie jest możliwe.

Prosimy o branie tych faktów pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyjazdach turystycznych do tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

źródło msz.gov.pl0 comments: